Domov Důchodců Jablonecké Paseky

Úvod > Aktivity > Kulturní a společenské akce

Kulturní a společenské akce

 • Volnočasové aktivity v Domově důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkové organizaci

  Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou

  • Canisterapie - skupinová terapie
  • Cvičení na židlích - skupinová aktivita
  • Grilování - skupinová aktivita
  • Hudební vystoupení - děti z MŠ,ZŠ, ZUŠ, dospělí - skupinová aktivita
  • Karty, šachy - individuální aktivita
  • Kavárničky - skupinová aktivita
  • Olympiáda - skupinová aktivita
  • Opékání buřtů - skupinová aktivita
  • Pečení - skupinová aktivita
  • Poslech hudby - skupinová i individuální aktivita
  • Povídání na různá témata - individuální aktivita
  • Procvičování jemné motoriky - skupinová i individuální aktivita
  • Prohlížení fotogtafií - skupinová i individuální aktivita
  • Promítání filmů pro pamětníky - skupinová aktivita
  • Předčítání - skupinová i individuální aktivita
  • Společné dílny - senioři + děti z MŠ - skupinová aktivita
  • Taneční terapie - skupinová aktivita
  • Výlety do okolí - skupinová aktivita
  • Výtvarné činnosti, tvořivé dílny - skupinová aktivita
  • Vzpomínání - skupinová i individuální aktivita
  • Zpívání s hudebním doprovodem - klavír - skupinová i individuální aktivita

Konkrétní akce najdete v sekci "Novinky".

 

Pojetí smyslové aktivizace v našem domově.

V našem domově jsme začali v roce 2016 pracovat s konceptem smyslové (vjemové) aktivizace s využíváním metod a způsobů práce podle PhDr. Mariny Stejskalové. Smyslová aktivizace je cílená, nenásilná a přirozená komunikace využívaná k aktivizaci v péči o seniory – klientů s demencí. Vede k pochopení vlastní hodnoty, potřeb a zájmů každého člověka.

SMYSLOVÁ = vnímání pomocí smyslů - zrak, hmat, čich, chuť a sluch

AKTIVIZACE = působením vjemů motivovat

Cílem smyslové aktivizace je motivovat - podnítit, spoluvytvářet svůj život ve stáří. Smyslová aktivizace se prolíná s různými aplikovanými způsoby práce. Součástí smyslové aktivizace jsou metody, jako např. práce se zvukem, muzikoterapie, arteterapie,biblioterapie, aromaterapie, práce s biografií, smysly podpořený trénink paměti, autogenní trénink, doprovázení na poslední životní cestě, a možné další.

Tento koncept práce a přístup ke klientovi se zabývá vnímáním psychosomatiky - co dělá nebo naopak nedělá dobře našemu tělu, duši a mysli a je pro nás důležitým podkladem pro poskytování adekvátní služby člověku.

Ctibor Lacina
aktivizační pracovník, muziko, arte, biblioterapeut

Fotogalerie - Zázemí pro aktivity

Měsíčník

Pět nejnovějších měsíčníků ke stažení

Zobrazit celý článek

 Domov důchodců Jablonecké Paseky Administrace