Domov Důchodců Jablonecké Paseky

Úvod > Domácí řád > Domácí řád

Domácí řád

 

Domácí řád je platný pro obě služby, pokud se některá ujednání vztahují pouze na jednu službu, je to v textu označeno.

Ustanovení domácího řádu jsou závazná pro všechny klienty i zaměstnance Domova důchodců Jablonecké Paseky, p.o. Sociální pracovnice odpovídají za prokazatelné seznámení zájemců o služby s domácím řádem a to nejpozději v den nástupu klienta do zařízení. Vedoucí úseků odpovídají za prokazatelné seznámení zaměstnanců s domácím řádem.

Domácí řád nabývá účinnosti dnem 9. 3. 2015.

 

Domácí řád

 Domov důchodců Jablonecké Paseky Administrace