Vítězslava Nezvala 87/14466 02 Jablonec nad Nisou 2
+420 778 538 294
domov@dd-jablonec.cz

If oportunity doesn't knock, build a door.

Základní informace

Provoz sociálních služeb Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace je finančně podporován Libereckým krajem.

Základní údaje

příspěvková organizace
Vítězslava Nezvala 87/14466 02 Jablonec nad Nisou 2
IČ: 71220011
Zřizovatel: Liberecký kraj se sídlem v Liberci 2, PSČ 46180, U Jezu 642/2
Registrované služby č.j. KULK 40190/2007 z 31.7.2007

Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory je v bezpečném a přirozeném prostředí umožnit klientům prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život.

Domov se zvláštním režimem

Domov poskytuje specializovanou péči a sociální služby těm seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby do té míry, že nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Font Resize
Kontrast